• Kursy językowe tylko 1-4 osoby, korepetycje językowe (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski)
  • Konwersacje z native speaker
  • Przygotowanie do egzaminów na koniec klasy szóstej
  • Kursy i korepetycje przedmiotowe (oferta obejmuje nauczanie blokowe klasy młodsze 0-3, język polski, matematykę 0-6
  • Praca z uczniem zdolnym
  • Nowość! Opiekun lekcyjny (pomoc w odrabianiu lekcji, profesjonalny nadzór)
  • Nowość! Logopedia
  • Nowość! Projekt "Matematyka dla ciekawych świata". Rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę. Mnożymy umiejętności, potęgujemy szanse.

 

Cała oferta z możliwym dojazdem do ucznia - mobilny korepetytor

360x240-baner3