• Nauczyciele z renomowanych liceów i gimnazjów (egzaminatorzy PKE)
  • Kursy językowe tylko 1-4 osoby, korepetycje językowe (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski)
  • Konwersacje z native speaker
  • Kursy i korepetycje przedmiotowe (oferta obejmuje język polski, matematykę, historię, wos, biologię, chemię, geografię, fizykę)
  • Przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów
  • Praca z uczniem zdolnym
  • Nowość! Projekt "Matematyka dla ciekawych świata". Rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę. Mnożymy umiejętności, potęgujemy szanse.

Cała oferta z możliwym dojazdem do ucznia - mobilny korepetytor

360x240-baner3