SPRAWDZENI NAUCZYCIELE RENOMOWANYCH SZKÓŁ

  • Kursy językowe tylko 1-4 osoby, korepetycje językowe (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski).
  • Konwersacje z native speaker.
  • Kursy i korepetycje przedmiotowe (oferta obejmuje język polski, matematykę, historię, wos, biologię, chemię, geografię, fizykę).
  • Przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów i matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb: m.in czas nauki 60,90,120 minut od 1-2 razy w tygodniu lub kurs tradycyjny 2x90 minut tygodniowo.
  • Praca z uczniem zdolnym.
  • Pomoc w rozwiązywaniu testów, konsultacje
  • Przygotowania do olimpiad przedmiotowych
  • Nowość! Projekt "Matematyka dla ciekawych świata". Rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zabawę. Mnożymy umiejętności, potęgujemy szanse.

Cała oferta z możliwym dojazdem do ucznia - mobilny korepetytor

360x240-baner3